Parlamentné voľby. Aký je volebný systém na Slovensku?

Chystáte sa k volebným urnám po prvýkrát? Alebo ste sa jednoducho o parlamentné voľby a volebný systém nikdy nezaujímali? V tom prípade si prečítajte nasledujúce riadky, v ktorých sa dozviete čosi o volebnom systéme pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Parlamentné voľby – základné informácie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú každé štyri roky, a to vždy v sobotu. Trvajú len jeden deň, pričom priebežné výsledky volieb sú známe spravidla v ten istý deň, neskoro v noci. Zatiaľ čo oficiálne výsledky volieb sú oznamované nasledujúci deň, teda v nedeľu. Cieľom týchto volieb je zvoliť si zástupcov rôznych politických strán, ktorí sa tak stanú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Platí zásada, že voľby do Národnej rady sú priame, rovné a tajné.

Volebný systém na Slovensku

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri typy volebných systémov, a to tieto:

  • Väčšinový volebný systém
  • Systém pomerného zastúpenia
  • Zmiešaný, respektíve kombinovaný volebný systém.

Na Slovensku sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia, pričom všeobecné princípy volebného systému v Slovenskej republike sú definované v Ústave SR, ktorá je základným zákonom štátu. Aké sú teda základné zásady a znaky parlamentných volieb na Slovensku?

Voličská základňa na Slovensku je rozdelená do volebných obvodov, pričom každý z týchto obvodov má približne rovnaký počet voličov. V deň volieb voliči dostanú vo volebných miestnostiach hromadné kandidátne listiny jednotlivých politických strán. Tieto listiny obsahujú mená všetkých kandidátov, pričom volič si z nich vyberie kandidátov jedinej politickej strany. Tým môže takisto udeliť preferenčné hlasy. To znamená, že uprednostní určitých kandidátov konkrétnej politickej strany tým, že ich mená na kandidátnej listine zakrúžkuje. Po zrátaní výsledkov volieb sú mandáty v Národnej rade rozdeľované medzi jednotlivé politické strany v závislosti od toho, koľko hlasov vo voľbách získali. To znamená, že v Národnej rade získavajú jednotlivé politické strany pomerné zastúpenie. Výhodou tohto volebného systému je možnosť zastúpenia rôznych politických názorov a záujmov.

 

Autorské právo: bizoon / 123RF Reklamní fotografie